Den Kriminalpræventive Læseplan for Folkeskoler

Den Kriminalpræventive Læseplan for Folkeskoler er revideret sommer 2018 og nu gældende for skoleårene 2018/2019 - 2019/2020.
Planen er administrativt godkendt og forlænget den 6. februar 2020, for det kommende skoleår 2020/2021

Læseplanen tager afsæt i den faseopdelte skole samt 10. klasse.

Du kan få et overblik herfra

Og se hele planen i detaljer herfra

 

SSP er ansvarlig for læseplanen og du kan kontakte mig på
mail: jhans@aabenraa.dk
Tlf: 73768116 - 40333423

/John