Den Kriminalpræventive Læseplan for Folkeskoler

Den Kriminalpræventive Læseplan for Folkeskoler er revideret medio 2022 og nu gældende for skoleårene 2022/2023 - 2023/2024.

Læseplanen tager afsæt i den faseopdelte skole samt 10. klasse.

SSP er ansvarlig for læseplanen og du kan kontakte mig på
mail: jhans@aabenraa.dk
Tlf: 73768116 - 40333423

/John