Alkohol, druk, ulykker og vold hænger sammen

Der er 162 % større chance for (skal vi kalde det risiko for..?) vold, når du drikker massivt som ung!

Endnu en undersøgelse viser det samme resultat som vores egen Ungeprofilundersøgelse 2019/2020 (Se på forsiden) fortæller os. Der er nøje sammenhæng mellem alkoholindtagelse og druk, set i forhold til ulykker og vold.

29
102020

En ny rapport viser, at 15-20-årige med alkohol i blodet har markant større risiko for at komme ud for en ulykke eller en voldsepisode end unge, der ikke drikker. Det er især unge, der binge-drikker, det vil sige drikker mere end fem genstande ved samme lejlighed, der har størst risiko. Vi arbejder med begreberne Risikovillighed og Risikoadfærd!

Holdt op mod viden om at DK er det land i EU hvor unge drikker mest og starter tidligst, er der god grund til at sætte hårdt ind mod alkoholkulturen i Danmark. 

Læs rapporten herfra

Læs vores egen Ungeprofilundersøgelse herfra (se side 35)

John
SSP koordinator