SSP oplæg

SSP OPLÆG OG FOREDRAG TIL SKOLER OG INSTITUTIONER

For alle arrangementer gælder det, at de kan bookes ved henvendelse til SSP Koordinator John Hansen på jhans@aabenraa.dk eller tlf 40 33 34 23.
Oplæg og foredrag er gratis for kommunale skoler & institutioner. Alle foredrag understøtter den kriminalpræventive handleplan og understøtter også den kriminalpræventive læseplan for skolerne.


Børn, unge og sociale medier
(45 min)
Et foredrag til forældre i 4./5. årgang, om børn og unges færden på de sociale medier. Hvor børn og unge ofte kaster sig hovedkuls ud i samtaler og deling af billeder, koder og informationer, så er vi voksne nok lidt mere tilbageholdende. Jeg kommer ind på de udfordringer der lurer samt kommer med et opdragelsesmæssigt perspektiv på hvordan forældre sammen med deres børn kan være på de sociale medier. Eksemplerne vil være med udgangspunkt i teenagernes færden på nettet. Lovgivningen på området gennemgås også. Eksempler fra Facebook, IG og andre medier præsenteres. Der åbnes op for en diskussion blandt tilhørerne om hvordan vi bedst sikrer forældres indflydelse på deres børns færden på nettet.

Børn, unge og sociale medier (45 min)
Et foredrag til eleverne i 5. årgang, og deres færden sociale medier. Børn er digitalt indfødte og opvokset med enten Ipad eller telefonen ved hånden. Grundlæggende opleves dog at børn og unge ofte har problemer med at tolke de signaler som beskeder og billeder sender. Jeg kommer ind på de udfordringer og faldgruber der lurer men også de gode sider ved at være online med hinanden. Eksemplerne vil være med udgangspunkt i teenagernes færden på nettet. Lovgivningen på området gennemgås også. Eksempler fra Facebook, Instagram, TikTok og andre medier præsenteres.

Teenager – hjælp! (45 min)
For mellemtrinnets forældregruppe i 6. årgang, tilbydes et spændende foredrag om den kommende tid med en teenager i huset. Teenager - hjælp er titlen på foredraget, hvor jeg kommer ind på de udfordringer forældre vil støde på i den kommende tid med deres børns opvækst. Bearbejdning af sociale misforståelser, gå i klubben, ungemiljøet, alkoholdebut, mobning, de sociale medier mm. er en del af emnerne.

Teenager – hvad nu? (45 min)
For mellemtrinnets ældste klasse (6. årgang) tilbydes et spændende foredrag om den kommende tid som teenager. Hvilke udfordringer støder de på i de kommende år, sociale misforståelser, kærester, stoffer, alkohol, rygning, chat/de sociale medier, gå i byen, og mm. Hvordan kommer man helskindet igennem disse år!

Digitale krænkelser (45 min)
Et foredrag til 8. 9. eller 10. årgang (kan også bookes til klasser på Ungdomsuddannelser)
Hvornår er det godmodige drillerier, hvor går grænsen for overgangen til mobning og når vi udtaler ordene digitale (sex)krænkelse hvad mener vi så med det? Trusler igennem sociale medier, billeder som tages i det skjulte, deling af billeder uden samtykke, at skrive fra en andens profil og meget mere, er blot en del af de ting jeg berører under dette foredrag. Eleverne opfordres til inddragelse i det omfang de byder ind, og vi tager udgangspunkt i den digitale virkelighed som unge i dag lever i. Lovgivningen gennemgås nøje med eksempler fra straffesager som er blevet ført ved retterne. 

Risikoadfærd og Festkultur (45 min)
Tilbud til 8. eller 9. årgang. (kan også bookes til klasser på ungdomsuddannelser) 
Mennesket har altid villet feste i deres ungdom. Er det en naturlov at vi drikker, eller er det kulturbestemt? Ungeprofilundersøgelsen peger på, at der sker et tydeligt skred i de unges risikovillighed (Risikoadfærd) i årgangen 9. og i overgangen til 10./ungdomsuddannelserne. I de 45 min forsøger jeg at trække de væsentlige begreber omkring alkohol, hash og alle de andre Risikofaktorer frem, på både godt og ondt.

Digitale krænkelser samt  Risikoadfærd og Festkultur kan også bookes til forældrearrangementer og er naturligvis tilpasset forældrene.